Streetnet cùng VET by EHL hợp tác cùng thực hiện dự án thiết kế brochure & standee cho định hướng mới nhất của thương hiệu. Tất cả ấn phẩm được thiết kế hết sức chỉn chu bởi team Streetnet cho một concept đồng nhất với thương hiệu.
Sử dụng cho các hoạt động marketing, bộ thiết kế đã mang đúng tinh thần mà thương hiệu đang hướng đến nhằm tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong tương lai.


————————————————-
Project: Brochure & Standee Design
Client: VET by EHL
Design Agency: Streetnet

Streetnet cùng VET by EHL hợp tác cùng thực hiện dự án thiết kế brochure & standee cho định hướng mới nhất của thương hiệu. Tất cả ấn phẩm được thiết kế hết sức chỉn chu bởi team Streetnet cho một concept đồng nhất với thương hiệu. Sử dụng cho các hoạt động marketing, bộ […]