Tham gia dự án thiết kế brochure và standee cho Uni Health Club là một hành trình đáng nhớ đối với Streetnet. Với mỗi một dự án Streetnet luôn đầu tư công sức, chất xám cùng với sự nhiệt huyết hết mình để đem đến sản phẩm cuối cùng tuyệt vời nhất cho đối tác của mình.


———————————————-
Project: Brochure & Standee Design
Client: UNI HEALTH CLUB
Design Agency: Streetnet

Tham gia dự án thiết kế brochure và standee cho Uni Health Club là một hành trình đáng nhớ đối với Streetnet. Với mỗi một dự án Streetnet luôn đầu tư công sức, chất xám cùng với sự nhiệt huyết hết mình để đem đến sản phẩm cuối cùng tuyệt vời nhất cho đối tác […]