Bộ hình sản phẩm F&B Streetnet thực hiện cùng khách hàng Hảo Việt. Là một nhà hàng chuyên về ẩm thực Việt Nam đậm nét truyền thống gia đình, việc kết hợp màu ảnh cũng như cách bố trí trình bày món ăn cũng rất quan trọng giúp món ăn bắt mắt hơn, và cũng thể hiện đúng tinh thần truyền thống mà nhà hàng đang theo đuổi.
————————————–
Project: Food Photography
Client: HẢO VIỆT VIETNAMESE CUISINE
Design Agency: Streetnet

Bộ hình sản phẩm F&B Streetnet thực hiện cùng khách hàng Hảo Việt. Là một nhà hàng chuyên về ẩm thực Việt Nam đậm nét truyền thống gia đình, việc kết hợp màu ảnh cũng như cách bố trí trình bày món ăn cũng rất quan trọng giúp món ăn bắt mắt hơn, và cũng […]