Một bộ ảnh đầy tâm huyết của Streetnet

Những món ăn mang vẻ đẹp truyền thống trong gia đình Việt Nam, đồng thời cũng mang một tinh thần gì đó rất “Hội An”.
Thông điệp đó được Streetnet thể hiện qua màu sắc, bố cục trong thiết kế để làm nổi bật đúng tinh thần của dự án.


—————————
Project: Food Design
Client: Bếp Nhà Hội An
Design Agency: Streetnet

Một bộ ảnh đầy tâm huyết của Streetnet Những món ăn mang vẻ đẹp truyền thống trong gia đình Việt Nam, đồng thời cũng mang một tinh thần gì đó rất “Hội An”. Thông điệp đó được Streetnet thể hiện qua màu sắc, bố cục trong thiết kế để làm nổi bật đúng tinh thần […]