Ý tưởng thiết kế logo với biểu tượng hoa đỗ quyên – loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc với chủ doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản.
Sự kết hợp giữa hai luồng ý tưởng đối lập: sự mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản và sự nhẹ nhàng của hoa đỗ quyên đã tạo nên logo ấn tượng cho Tùng Corp Real Estate. Hoa đỗ quyên không chỉ là loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt với chủ doanh nghiệp mà loài hoa này còn đem lại sự thăng tiến, vận lợi trong kinh doanh.
———–

Scope of works: Thiết kế logo

Ý tưởng thiết kế logo với biểu tượng hoa đỗ quyên – loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc với chủ doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản. Sự kết hợp giữa hai luồng ý tưởng đối lập: sự mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản và sự nhẹ nhàng của hoa đỗ […]